het Dialooginstrument HGW

Handelingsgericht Werken (HGW) werkt om voor elke leerling een Passend Onderwijsaanbod te realiseren. Leraren die de onderwijsbehoeften van álle leerlingen kennen en hierop hun handelen baseren, dragen actief bij aan Passend Onderwijs. Het Dialooginstrument HGW ondersteunt leraren bij het samen met leerlingen ontwerpen van een krachtig beredeneerd aanbod.

 

Het Dialooginstrument
Het Dialooginstrument HGW brengt op vier domeinen de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid.  Daarnaast beschrijft het leraargedrag op zeven domeinen: leren (instructie), leren (management), werkhouding, gedrag, gezondheid, mindset en planmatig handelen.  Met deze omschrijvingen en een goed begeleide dialoog is de leraar in staat om, samen met de leerling, een onderwijsontwerp te maken waar eerder geen perspectief op een gezonde ontwikkeling aanwezig was. De begeleide dialoog stelt de leraar in staat zich weer eigenaar te voelen van de afstemming op de onderwijsbehoeften van deze, van álle leerlingen.


Het instrument bestaat uit:

·       Dialoogveld: Het dialoogveld bestaat uit vier vakken met ieder een eigen domein: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid. 

·       Kaarten met onderwijsbehoeften op vier domeinen,  te herkennen aan de kleur van het domein en de afbeelding van een kind.

·       Kaarten met leraarvaardigheden op vier domeinen, te herkennen aan de kleur van het domein en de afbeelding van een leraar.

·       Kaarten ‘mindset’ en kaarten ‘planmatig handelen’.

Klik hier voor meer informatie