Handelingsgericht Werken 2.0

Minder onderwijzen, meer leren.
 

Handelingsgericht Werken 2.0 gaat over de manier waarop je Handelingsgericht werken kunt inzetten als middel om kinderen meer eigenaarschap te laten krijgen over hun ontwikkeling.

In de vernieuwde werkwijze van Handelingsgericht Werken 2.0 worden inzichten vanuit Leren Zichtbaar Maken van John Hattie gecombineerd met de uitgangspunten van HGW. 

Het gaat in toenemende mate om de manier waarop de leerlingen het onderwijs beleven, om als leraar te kijken naar je eigen onderwijs door de ogen van de leerling en om van daar uit samen te bepalen wat er nodig is om goed te kunnen leren. Samengevat zou je kunnen zeggen dat het gaat om drie kerngedachten:

Waar zijn we op uit?                 - Kinderen meer eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling. 

Wat is daar voor nodig?           - Leraren die niet alleen onderwijzen, maar vooral doen leren.    

Hoe krijg je dat voor elkaar?    - Handelingsgericht werken 2.0 benutten als werkwijze en het leren      van de leerlingen zichtbaar maken.

 

Dit alles leidt tot meer betrokkenheid, meer eigenaarschap en betere resultaten.

Hoe dit er concreet uitziet in school is te lezen in het boek "Minder onderwijzen, meer leren" 

van Nico  van der Meer dat in 2016 is uitgegeven door Bazalt. 


Voor implementatie van deze manier van werken op uw school: 

Neem contact met ons op via nvdmeer@bazalt.nl