Kinderen denken leren

Denkgewoonten
 
Denkwerk, het werk van de toekomst
Het is van belang dat kinderen zich een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden eigen maken. Maar om in de kennisintensieve samenleving goed te kunnen functioneren is meer nodig. In toenemende mate zal denkwerk het werk van de toekomst zijn. Het aantal beschikbare kennisbronnen neemt steeds verder toe en tegelijkertijd veroudert informatie steeds sneller. De samenleving vraagt om zelfstandig denkende mensen, met een groot arsenaal aan basisvaardigheden, denkvaardigheden en vaardigheden op relationeel gebied en een hoog leervermogen. Voorbeelden van denkgewoonten zijn: impulsiviteit beheersen, flexibel denken, streven naar nauwkeurigheid. Hierbij leggen wij een relatie met vormen van intelligent gedrag, zoals verwoord bij meervoudige intelligentie en de denkgewoonten van een systeemdenker. Denkgewoonten kunnen leerlingen helpen wanneer ze binnen de school en het dagelijks leven komen te staan voor problemen, dilemma´s en vraagstukken waarvan de oplossingen niet onmiddellijk duidelijk zijn. 
 
Waar gaat het om?
In deze training gaat het er om inzicht te krijgen dat denkgewoonten helpen als antwoord op wat de samenleving van de kinderen van nu, de volwassenen van de toekomst, vraagt. Dat betekent dat kinderen datgene wat ze weten en kunnen, kunnen toepassen wanneer dit nodig is. We spreken dan over intelligent gedrag: Weten wat je moet doen, als je niet meer weet wat je moet doen. Denkgewoonten kunnen hier een bijdrage aan leveren.
 
Wilt u dit ook voor uw kinderen op school? Neem dan contact met ons op via n.vandermeer@nto-effekt.nl of t.nuyens@nto-effekt.nl