Leiding geven voor bouwcoördinatoren

 
Bouwcoördinatoren 
De bouwcoördinator is binnen school de eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bouw of locatie van de school. Een grote verantwoordelijkheid die vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en attituden. Naast het leiding geven aan collega´s is organisatietalent en het leveren van bijdragen aan de schoolontwikkeling een onderdeel van deze boeiende functie. 
 
Deze training van 6 dagdelen biedt ondersteuning bij de verdere professionalisering van middenmanagers en bouwcoördinatoren, door een koppeling van praktijk, theorie en reflectie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Het opzetten van een transparante structuur van de bouw/ locatie
  • Heldere omschrijving van taken en verantwoordelijkheden
  • Inpassen van het beleid op bouw-/ afdelingsniveau in de schoolorganisatie als geheel
  • Het samen met medecursisten op maat maken van aangereikte modellen voor schoolontwikkeling.
  • Het trainen van gespreks- en interventievaardigheden
  • Oudergesprekken
  • Coachen van leerkrachten
  • Vergadertechnieken
  • Intervisie
Neem contact op met NTO-Effekt voor een aanbod op maat.