Nico van der Meer

Nico van der Meer

n.vandermeer@nto-effekt.nl

Nico van der Meer is directeur bij NTO-Effekt en werkt als senior adviseur voor de Bazalt-groep. Hij heeft een brede ervaring in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs als leerkracht, adjunct-directeur, onderwijsadviseur, trainer, coördinator van een samenwerkingsverband WSNS en onderwijskundige bij landelijke innovatietrajecten. Hij studeerde onderwijskunde en organisatiesociologie en is gespecialiseerd in schoolleiderstrainingen, veranderingsprocessen, het ontwikkelen van samenhangende onderwijsconcepten, passend onderwijs en duurzaam leren. Hij publiceerde o.a. over schoolontwikkeling, adaptief onderwijs, de lerende school, denkgewoonten, HGW, HIA en Passend Onderwijs. Zijn kracht ligt in de vertaling van theorie naar praktijk. Hij is auteur van het boek "Minder onderwijzen, meer leren" met als ondertitel "handelingsgericht werken 2.0" dat in 2016 verschenen is bij Bazalt.

telefoon : 06-54656580