Ondersteuning SWV Passend Onderwijs

Van structuur naar inhoudelijk goed functioneren.
 
Binnen NTO-Effekt en Bazalt is veel ervaring op het gebied van WSNS en Passend Onderwijs. Door onze werkzaamheden als coördinator van verschillende samenwerkingsverbanden, lid van de expertgroep WSNS, coördinator WSNS en Expert voor School aan Zet, zijn wij thuis in theorie en praktijk van Passend Onderwijs. 
Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om juist ook om het samenwerkingsverband inhoudelijk goed te laten functioneren. Zie hiervoor ook ons aanbod Professioneel Kapitaal
 
U kunt contact opnemen met Bazalt of NTO-Effekt via info@bazalt.nl en vragen naar 
Nico van der Meer of Tijn Nuyens. Tel: 088-5570570