Passend Onderwijs

Ondersteuning op maat.

In Passend Onderwijs gaan we - op alle niveaus - op zoek naar de goede match tussen wat een kind nodig heeft (én de leerkracht én zijn ouders) en de doelen die we willen bereiken. dat doen we op basis van theorie U van Otto Scharmer.
 
Wanneer het kind centraal staat in de opzet van het Passend Onderwijs dan moet dat vanaf het begin doorklinken in de manier waarop we dit organiseren. Hoe dichter we blijven bij de realiteit van kind, ouder, school en leerkracht, des te groter de kans dat we een samenwerkingsverband bouwen dat in de praktijk functioneert. Klik hier voor ons aanbod.