Professioneel Kapitaal opbouwen

Naar een Professionele leergemeenschap.
 
Voor schoolbesturen, besturen van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en voor directeuren van samenwerkingsverbanden bieden wij ondersteuning op maat.
 
Op basis van onze ruime ervaring en expertise binnen WSNS en Passend Onderwijs kunnen wij u ondersteunen om van het SWV een echt samenwerkingsverband te maken. Kenmerkend voor onze aanpak is co-creatie. Samen met u bepalen we wat het SWV zelf kan en waar ondersteuning of training wenselijk is. Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
 
Ontwikkelen van Professioneel Kapitaal, het duurzaam organiseren van leren en ontwikkelen binnen een Professionele LeerGemeenschap.(PLG)

Neem contact op met Nico van der Meer of Tijn Nuyens voor een aanbod op maat: nvdmeer@bazalt.nl of tnuyens@bazalt.nl