Systeemdenken in de klas

Een basisvaardigheid voor elk kind
 
Ons onderwijs heeft er steeds meer voor gezorgd, dat we onderlinge relaties uit het oog zijn verloren. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. Door deze manier van denken zien we ook het totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor de wijze waarop onderdelen elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren. Systeemdenken zou je kunnen vergelijken met het hanteren van een zoomlens op een camera. Afwisselend zoomen we in en uit om behalve de details ook "the big picture" te kunnen zien.

In een drietal bijeenkomsten stellen we uw team in de gelegenheid om kennis te maken met de rijke mogelijkheden van deze aanpak voor de kinderen in uw groep.
 
Neem hiervoor contact met ons op via n.vandermeer@nto-effekt.nl of t.nuyens@nto-effekt.nl